اخذ پایان کار و صدور اسناد تفکیکی

اخذ پایان کار و اسناد تفکیکی پروژه ها از زمان بر ترین و پیچیده ترین مراحل اداری ساخت و ساز می باشد که برای اجرای صحیح آن علاوه بر پیگیری های مستمر امور اداری ، داشتن تجربه کافی در ساخت و ساز  و ارتباط با مراجع صدور پروانه ضروری است .
پیگیری و اخذ پایان کار و اسناد تفکیکی پروژه ها از جمله خدمات این دفتر است که توسط همکاران مجرب   به مالکین محترم  ارائه می شود .